Legislativní servis

Legislativní servis

 • Řízení systému BOZP a PO na bioplynové stanici (hlídání termíny, aktualizace dokumentace, pravidelné kontroly)
 • Zajištění provozních řádů, protokolů určení vnějších vlivů
 • Zajištění schválení státních orgánů TIČR....
 • Kompletní zajištění revizí, kontrol, školení
 • Řešení závad z revizí kontrol zkoušek
 • Našim klientům nabízíme tzv. legislativní servis s legislativní smlouvou

Tato služba obnáší:

 • Zpracování kompletní dokumentace BOZP a PO, týkající se zařízení, pracovníků a činností provozovaných na BPS
 • Aktualizace dokumentace dle platné legislativy a aktuálního stavu na BPS
 • Příprava na kontroly inspekčních orgánů a případná účast při kontrolách
 • Pravidelné interní kontroly dokumentace a prohlídky BPS pro odstranění případných nedostatků
 • Návaznost na Servisní web Hochreiter, uložení dokumentace v elektronické podobě, provázanost s termíny kontrol, revizí, zkoušek a školení

Spolupráce s firmou, která má v tomto oboru bohaté zkušenosti a zároveň dokumenty připravuje srozumitelnou formou.